Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettap.com ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด และให้ผู้ใช้ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และความสามารถในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในแต่ละบุคคล โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงจะสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ได้ โดยข้อมูลที่ได้มีการสมัครเข้ามาจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ซึ่งถ้าหากทางเว็บไซต์ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลของผู้เล่นไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือมีการเข้าใช้บริการด้วยอายุที่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ทางเว็บไซต์จะสามารถระงับการให้บริการและลบสถานะบัญชีของผู้เล่นได้ในทันที
  2. ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ โดยจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ยังสื่อสาธารณะ และไม่ส่งต่อให้กับบุคคลอื่นเป็นอันขาด หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี
  3. ในการเดิมพันเกมพนันออนไลน์ หรือการเข้าใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์แห่งนี้จะมีเงื่อนไขและข้อบังคับแยกย่อยที่แตกต่างกันออกไป โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียด และยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเข้าใช้งานทุก ๆ ครั้ง
  4. ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุก ๆ กรณี ทั้งความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ ไปจนถึงความเสียหายในด้านอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในทุก ๆ ด้าน
  5. ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการในทันที เมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไว้
  6. ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในทุก ๆ เวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะเป็นไปตามความเหมาะสม และจะมีการอัปเดตรายละเอียดให้ในภายหลัง
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ufabettap.com จะเป็นของผู้ให้บริการแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุญาต
  8. หากผู้ใช้บริการกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางเว็บไซต์ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไว้ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกตีความตามกระบวนกฎหมายของประเทศไทย โดยจะสามารถขัดแย้ง หรือโต้แย้ง หรือชี้แจ้งความประสงค์ได้ในภายหลัง
  9. หากมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไว้ สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@ufabettap.com
  10. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabettap.com จะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ทั้งหมด โดยจะไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับข้อใดข้อหนึ่งได้